Ürün Tipi

YATAY-DÜŞEY DUVAR PANELLERİ

Ürün Standardı

TS EN 12602

Ürün Tanımı

KÇS Kipaş Gazbeton Panelleri, farklı rüzgar ve deprem kuvvetlerini karşılayacak biçimde tasarlanmış, donatılı olarak üretilen, kullanıma hazır büyük ebatlı duvar elemanlarıdır.

KÇS Kipaş Gazbeton Panelleri, G3 sınıfında, antikorozif çift sıra çelik hasır olarak 90 kgf/m² rüzgar yüküne göre üretilir.

KÇS Kipaş Gazbeton Duvar Panelleri, G4 sınıfında, korozyona karşı korunmuş çift sıra çelik hasır olarak üretilir.

Kullanım Alanı

KÇS Kipaş Gazbeton Yatay Duvar Panelleri;

 • Her türlü betonarme, çelik, ahşap ve prefabrike yapının iç ve dış duvarlarında kullanılabilen Donatılı Duvar Yapı Elemanlarıdır.
 • Kolon aralarına ya da kolon iç ve dış yüzeylerine monte edilerek uygulanabilir.
 • Farklı işlevlerde ve seçeneklerde mimari cephe çeşitliliği oluşturmaya olanak sağlar.
 • Montaj aparatları ve vinç yardımıyla kolayca ve hızla montaj edilebilir. 

 KÇS Kipaş Gazbeton Düşey Duvar Panelleri;

 • Yığma yapılarda, iç ve dış duvarlarda taşıyıcı olarak da kullanılabilir,
 • Afet Yönetmeliği'nde birinci derecede deprem bölgesi olarak tanımlanan en riskli bölgelerde de  iki kata kadar yığma yapı yapılmasını sağlar.
 • Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne uygundur,
 • Ürün kalitesi ve üretim teknolojisi ile tüm dünyada güvenlik ve konfor sağlar,
 • Bünyesinde barındırdığı milyonlarca hava gözeneği sayesinde ısı transferini engeller. Yapının kışın sıcak ve yazın serin kalmasını sağlar,
 • A1 sınıfı hiç yanmaz ürün kategorisindedir. Yangın süresince yanmaya katkıda bulunmaz, ortama zehirli ve zararlı gazlar çıkarmaz ve damlama yapmaz,
 • Lamba zıvana profil yapısı ile birbirine geçme yapar, duman ve alev geçişine engel olur,
 • Yangın dayanım süreleri yüksektir. 15 santimetre kalınlığındaki bir yangın duvarı ile 4 saate kadar yangına dayanım sağlanabilir,
 • Sanayi yapılarındaki yapısal yangın güvenliği önlemleri için uygun bir çözümdür,
 • Yüksek basınç mukavemetine sahiptir ve darbelere karşı dayanıklıdır,
 • kullanıma ve montaja hazır şekilde sevk edilerek,  hızlı ve kolay uygulama tekniği ile yerine yerleştirilir,
 • Doğal hammaddelerden üretilen çevre dostu yapı malzemesidir. Üretim sırasında ve yapıdaki kullanımı boyunca çevreye zarar veren atıklar oluşmaz,
 • Yatırım ve yaşam döngüsü maliyeti düşüktür. 
 • Yerli hammaddeler kullanılarak Türkiye’de üretilir.
 • Hava şartlarından etkilenmez, rüzgar yüklerine ve birçok çevresel etkiye dayanacak şekilde tasarlanır. Her iklim bölgesinde uygulanabilir.
 • Kurulumu basittir ve yüksek ses yalıtım özelliği ile etkin gürültü koruması sağlar,
 • Bakım gerektirmez. Zamanla çürümez, paslanmaz, kesit kaybına ve korozyona uğramaz,
 • Herhangi bir nedenle hasar gören bir panelin değişimi diğer panellere zarar vermeden kolaylıkla yapılabilir,
 • 10, 12.5, 15 ve 30 cm kalınlıklarında maksimum 400, 500 ve 600 cm uzunluklarında ve 60 cm genişliğinde üretilmektedir.

Detay Tablosu

 

KÇS KİPAŞ DONATILI YAPI ELEMANLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ÜRÜNLER DÜŞEY DUVAR YATAY DUVAR DÜŞEY DUVAR TAŞIYICI YATAY DUVAR TAŞIYICI DÖŞEME PANELİ ÇATI PANELİ
YOĞUNLUK (Kg/m³) 500 500 600 600 500 600
BASINÇ DAYANIMI (Kgf/cm²) 35 ≤ 35 ≤ 50≤ 50≤ 35 ≤ 50≤
ÇEVRESEL ETKİ SINIFI XD1 XD1 XD1 XD1 XD1 XD1
BOYUTLAR UZUNLUK (cm) 50-600 50-600 50-600 50-600 50-600 50-600
BOYUTLAR GENİŞLİK (cm) 20-60 20-60 20-60 20-60 20-60 20-60
BOYUTLAR KALINLIK (cm) 7,5-40 7,5-40 7,5-40 7,5-40 7,5-40 7,5-40
BOYUTSAL TOLERANS SINIFI T1 T1 T1 T1 T1 T1
KALINLIK SINIFI Th1 Th1 Th1 Th1 Th1 Th1
ISIL İLETKENLİK W/m.K  λh 10 dry 0,15 0,15 0,19 0,19 0,15 0,19
YANGINA TEPKİ SINIFI A1 A1 A1 A1 A1 A1
KISA SÜRELİ ADERANS SINIFI B1 B1 B1 B1 B1 B1
ÖN GERİLME SINIFI P1 P1 P1 P1 P1 P1
EMNİYET KATSAYISI 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
DONATI KAPLAMA KALINLIĞI (µ) ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25
DONATI AKMA DAYANIMI (MpA) 500≤ 500≤ 500≤ 500≤ 500≤ 500≤
DONATI ÇEKME DAYANIMI (MpA) 550≤ 550≤ 550≤ 550≤ 550≤

550

 

 

Sosyal Paylaşım