STAJ UYGULAMALARI

Kipaş Holding amaç, politika ve prensipleri doğrultusunda bölümlerin stajyer ihtiyaçlarının uygun olarak teminini sağlamak amacıyla öğrenim kurumları ile sanayi kuruluşlarının işbirliğine her zaman sıcak bakmakta olup orta öğretim ve yükseköğretimden gelen staj taleplerine olumlu yaklaşmaktadır. Staj süresince öğrencilerin kariyer seçimlerine ve bireysel gelişimlerine destek olabilecekleri gibi aynı zamanda Kipaş Holding’e değer katabilecekleri programlar tasarlanmaktadır.

Meslek Liseleri Staj Programımız 
3308 sayılı yasa çerçevesinde istihdam etmekle mükellef olduğumuz Meslek Lisesi öğrencilerine kontenjanımız dahilinde okullarında gördükleri teorik bilgileri uygulama alanı yaratmaya çalışıyor, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya özen gösteriyoruz. Bu uygulama lise son sınıfta okulların açılmasıyla başlayıp kapanmasıyla birlikte son bulmaktadır. Öğrencileri her okul kendisi belirler.

Üniversite Staj Programımız
Geleceğimizin garantisi olarak gördüğümüz bu gençlerimize okulda gördükleri teorik bilgileri şirketimizde uygulama imkanı yaratmak , çalışmak ve onları iş ortamına en iyi şekilde hazırlamak temel gayelerimizden biridir. İşletme Müdürlerinden kontenjanlar belirlenerek toplam kontenjanımıza ulaşılır. 3 aylık yaz tatilinde 1,5 aylık 2 dönem halinde uygulanır.

  • İnsan Kaynakları Birimi; ilgili birimlerden stajyer başvurularının alınması, onaylanması, ilgilli birimlere dağıtılması ve staj süresinde koordinasyonundan sorumludur.
  • Bölüm Yönetimi; Çalışan sayısına ve ekip içinde yapılan iş çeşitliliğine bağlı olarak stajyer sayısının doğru olarak belirlenmesinden ve talep edilmesinden  sorumldur. Ayrıca stajyerlerin staj süreleri boyunca bilgi edinmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için her ekipte stajyer öğrencilerden sorumlu bir kıdemli çalışan mevcuttur.
  • Stajyerlerden Sorumlu Kıdemli Çalışan; stajyerlerin devamsızlıklarını takip eder günlük olarak İnsan Kaynakları Birimine bildirir.

  • Üniversite stajlarında, yaz döneminde yükseköğretim kurumuna bağlı fakülte ve meslek yüksekokulları öğrencilerine staj imkânı tanınmaktadır. Yaz dönemi stajyerleri 20 ile 40 iş günü arasında staj yapmaktadır.
  • Uzun  dönem stajlar ise lise ve üniversite öğrencilerini kapsamaktadır. Lise stajları  Eylül ayında başlar eğitim öğretim dönem sonuna kadar devam eder. Üniversite stajları ise Eylül veya Şubat ayında başlar dönem sonuna kadar devam eder.

  • Kipaş Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğüne stajyer kontenjanlarını mevcut bölümün personel sayısının %10’ununu geçmeyecek şekilde tespit eder. Ayrıca bölüm mevcudunda bulunan iş yapısına göre de stajyer kontenjanında belirleme yapılır.

  • Üniversite stajyerleri doğrudan Kipaş Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvuru yapabilecekleri gibi ik@kipas.com.tr adresinden de ön başvuruları gerçekleştirebilir.
  • İnsan Kaynakları Uzmanı tarafından staja uygun görülen stajyerlerin kendilerine okullarından verilen “Stajyer Talep Formları” imzalanır birer nüshasının kopyası alınır.

  • Stajyerler yemekhane ve servis imkanlarından yararlanabilirler.