ÇEVREYE SAYGI

KÇS Kipaş Gazbeton;
Üretimde çevreci yaklaşım olarak Çevre Yönetim Birimi’ni kurmuş ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almıştır. 
•    Aynı zamanda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi sahibidir.
•    İhracat açısından da çok önemli olan Green Label (Yeşil Etiket) Belgesi sahibidir.

Gazbeton Üretiminde;
•    Zirai ve/veya tarımsal toprak kullanılmaz,
•    Radyoaktif element içeren hiç bir ürün kullanılmaz,
•    Üretim sırasında ortama herhangi bir biçimde zararlı ve/veya zehirli gaz salınımı olmaz.

Gazbeton bileşenleri;
Öğütülmüş kuvarsit, Alçı Taşı, Çimento, Kireç, Geri dönüştürülen Gazbeton, Su ve Aluminyum Macunu olup tümüyle doğal malzemedir.

Yukarıda ki hammaddeler uygun oranlarda karıştırılarak kalıplara alınır, karışım reaksiyona girmeye başlar. Reaksiyon sırasında oluşan hidrojen gazı, kalıp içerisindeki kek kıvamındaki yarı mamul üründe gözenekler oluşturur. Oluşum sonrası hidrojen gazı hiçbir atık miktarı bırakmadan kalıbı terk eder. Kek oluşurken 0,5 - 1,5 mm gözenekler hava ile dolar. Kalıp içerisinde olgunlaşan Gazbeton kekleri otoklavlarda, 190˚ C’ de  5 - 12 saat boyunca 12 bar basınç altında buhar kürüne tabi tutulur.

Bu işlemler sonucunda elde edilen ürünler paketlenerek piyasaya sunulmak üzere stoklanır. Kalite kontrol tarafından nihai ürünler üzerinde yapılan son denetimler bittiğinde satışa arz edilir.

KÇS Kipaş Gazbeton yalnızca üretim aşamasında değil ürünleri ile de çevreyi korumayı görev edinmiştir. Bu amaçla, Gazbeton Sanayisinde  ilk ve tek 0,086 W/m.K ısıl iletkenlik değerinde ürün üreterek aynı duvarı % 20-25 enerji tasarrufu ile sunmaktadır.

Hayatın Devamı İçin Çevreye Duyarlıyız,
Kaliteli ve verimli üretimi, üretirken tasarruf etmeyi, çevreye etkiyi en aza indirmeyi ve doğayı korumayı hedefledik. Bu amaçla ilk kurulum aşamasından günümüze kadar bu politikaya uygun ekipmanlar kullandık. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek verimliliği ve kaliteyi arttıran, enerji tasarrufu sağlayan ve çevreyi korumak için gerekli olan her türlü gelişmeye yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.